Werkwijze

AVEDIS probeert bij elke opdracht door middel van communicatie met de opdrachtgever het optimale resultaat te behalen. Om tot een goed resultaat te komen bewandelt AVEDIS een aantal vaste wegen.

Oriënterend gesprek
Alvorens een project in gang wordt gezet, vindt een oriënterend gesprek plaats. In dit gesprek wordt gekeken naar de knelpunten van de onderneming en op welke wijze ondersteuning nodig is. Door vooral te luisteren naar de opdrachtgever wordt een duidelijk beeld verkregen van de huidige situatie binnen een organisatie. Aan de hand van het oriënterend gesprek wordt in gezamenlijk overleg een opdrachtomschrijving gedefinieerd.

Onderzoeksopzet
Aan de hand van het oriënterend gesprek wordt een opdrachtomschrijving en doelstelling aan de opdrachtgever voorgelegd. Indien sprake is van fieldresearch wordt vooraf besproken hoeveel enquêtes afgenomen dienen te worden en via welke onderzoeksmethoden. Indien de opdrachtgever akkoord gaat wordt het onderzoek gestart.

Deskresearch
Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van bestaande informatie omtrent het thema. In meerdere gevallen is informatie voorhanden van brancheorganisaties of andere onderzoeksinstellingen zoals het CBS, SER, MKB-Nederland et cetera.

Fieldresearch
Indien gebruik gemaakt wordt van fieldresearch is het opstellen van een enquête de eerste stap. Deze enquête wordt gecommuniceerd met de opdrachtgever totdat alle gewenste vragen op de juiste manier geformuleerd zijn. De onderzoeksmethode wordt eveneens met de opdrachtgever besproken om zeker te zijn van een optimaal resultaat. De opdrachtgever wordt tijdens het traject op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Rapportage
Indien het onderzoek afgerond is krijgt de opdrachtgever een digitale conceptversie. Op deze manier kan de opdrachtgever aangeven of het werkelijke resultaat overeenkomt met het gewenste resultaat. Indien nodig wordt het rapport aangepast aan de hand van de aan- en opmerkingen van de opdrachtgever. Pas wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met de rapportage vindt het eindgesprek plaats.

Evaluatie
Het eindgesprek wordt gebruikt om de rapportage mondeling toe te lichten en om het afgeronde proces te evalueren.