Voor ondernemers die willen leren en ontwikkelen!

Aanvragen vanaf 1 september 2021

Wilt u als ondernemer werken aan de toekomst van uw onderneming en de vaardigheden en kennis van u en uw personeel? Dan biedt de SLIM-subsidie mogelijk een oplossing. Deze subsidie stimuleert namelijk het leren en ontwikkelen binnen uw onderneming.

Samen met een adviseur kan er een plan worden opgesteld met betrekking tot de toekomst van de onderneming. Hierbij is speciale aandacht voor de ontwikkeling van u en uw personeel. Welke kennis en ervaring is er benodigd in uw onderneming? Het plan wordt opgesteld om uw onderneming zo goed mogelijk te laten presteren.


 

Voor wie?
Mkb-ondernemingen.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

  • Het doorlichten van de onderneming.
  • Loopbaan- en ontwikkeladviezen.
  • Ontwikkelen van een methode die bijdraagt aan het leren en ontwikkelen binnen de onderneming.
  • Bieden van een praktijkleerplaats.

Belangrijkste voorwaarden

  • De aanvrager is een mkb-onderneming.
  • Voor individuele ondernemingen geldt dat er minimaal € 5.000,- aan subsidie aangevraagd dient te worden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Wij kunnen voor u een maatwerkplan opstellen passend bij uw onderneming.
  • De subsidieaanvraag opstellen en indienen.


Aanvraagperiode

Individuele ondernemingen:
1 t/m 30 september 2021

Samenwerkingsverbanden:
1 t/m 30 juni 2021

Subsidiepercentage

Individuele, kleine ondernemingen:
80%

Middelgrote ondernemingen en samenwerkingsverbanden:
60%

Max. subsidie en budget

Individuele ondernemingen:
Max. € 25.000,-
€ 14.300.000 budget

Samenwerkingsverbanden:
Max. € 500.000,-
€ 17.500.000,- budget