Onderzoeksmethoden

Er zijn verschillende methoden om te onderzoeken. De onderzoeksmethode hangt sterk af van de informatie die een ondernemer wenst te verkrijgen. Een onderzoek kan kwantitatieve of kwalitatieve beweegredenen hebben. Kwantitatieve onderzoeken geven inzicht in procentuele verhoudingen waar veel respons een vereiste is. Kwalitatieve onderzoeken geven diepgaande informatie weer middels bijvoorbeeld diepte-interviews.

De volgende onderzoeksmethoden worden gebruikt door AVEDIS:

Deskresearch
Deskresearch heeft tot doel om te achterhalen wat er al aan bruikbare gegevens beschikbaar is over een bepaald onderwerp. Aan de hand van de uitkomsten wordt gekeken wat nog onderzocht dient te worden.

Fieldresearch
Fieldresearch heeft tot doel om informatie te verzamelen middels telefonisch, schriftelijk en persoonlijk onderzoek.

» Straat enquêtes
» Telefonische enquêtes
» Schriftelijke enquêtes