SWOT-analyse

De sterke en zwakke punten (intern) worden gekoppeld aan de kansen en bedreigingen (extern). Uit de SWOT-analyse komen de meest aantrekkelijke strategische opties. Deze opties, die overigens SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) moeten zijn, worden uitgebouwd in marketingstrategieën. Deze marketingstrategieën worden ondersteunt middels de groeistrategieën van bijvoorbeeld hoogleraar Igor Ansoff.

« Diensten