Interne analyse

De interne analyse is een onderdeel van het strategisch marketingplan. Binnen de interne analyse worden de organisatie, marketing en financiële situatie geanalyseerd. De organisatieanalyse geeft inzicht in de bedrijfsstructuur en cultuur. Het onderdeel marketing geeft een beeld van de visie, missie en doelstellingen. Daarnaast geeft het onderdeel marketing inzicht in de marketingmix bestaande uit product, prijs, plaats en promotie. Als laatste onderdeel van marketing wordt inzicht gegeven in de STP, segmentatie, targeting en positionering. Ter afsluiting van de interne analyse wordt de financiële situatie van de onderneming geanalyseerd door middel van de rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit.

« Diensten