Financieringsplan

Middels het financieringsplan wordt gekeken op welke wijze bedrijfsactiviteiten gefinancierd dienen te worden. Er wordt gekeken op welke wijze invulling plaatsvindt middels eigen vermogen en anderzijds vreemd vermogen.

« Diensten