Externe analyse

De externe analyse bestaat uit de ABCD-analyse, oftewel de afnemersanalyse, bedrijfstakanalyse, concurrentieanalyse en distributieanalyse. De afnemersanalyse geeft aan wie de huidige en potentiële afnemers zijn en waarom deze wel of geen gebruik maken van de producten. De bedrijfstakanalyse geeft een uitgebreid beeld van de markt en de concurrentieanalyse van de concurrenten op de markt. De distributieanalyse geeft aan hoe het product bij de eindgebruiker komt.

« Diensten