Diensten

Strategisch Marketingplan
Middels een interne analyse (organisatie analyse, marketing en financiële analyse) en een externe analyse (afnemersanalyse, bedrijfstakanalyse, concurrentieanalyse, distributieanalyse) worden de sterke en zwakke punten van de onderneming gekoppeld aan de kansen en bedreigingen vanuit de markt. Door het vormen van de beste strategische opties worden marketingstrategieën ontwikkelt voor de onderneming.

» Interne analyse
» Externe analyse
» SWOT-analyse

Ondernemingsplan
Een ondernemingsplan (businessplan) wordt geschreven wanneer een nieuwe onderneming gestart wordt of wanneer een bestaande onderneming wordt overgenomen. Een ondernemingsplan vergroot de haalbaarheid van het te vormen bedrijf. Bij het aanvragen van krediet bij een bank is een ondernemingsplan noodzakelijk.

» Investeringsplan
» Financieringsplan

Branche onderzoek
Het is van belang om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen die spelen binnen de branche. Vragen die naar voren komen zijn; wie zijn de huidige spelers in de markt, wat is de gemiddelde omzet, wat zijn de ontwikkelingen in de markt, wat zijn de verwachtingen en welke kansen en bedreigingen spelen binnen de branche.

Communicatie onderzoek
Een communicatie onderzoek heeft als doel het effect van een boodschap te onderzoeken die via verpakkingen, advertenties, Internet of andere promotiekanalen is verspreid. Het communicatieonderzoek verbetert de kwaliteit van de communicatie. Afhankelijk van de doelstelling kan zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek worden uitgevoerd. Vragen die onder andere gesteld worden zijn; welk deel van de doelgroep heeft de boodschap ontvangen en welk deel begrijpt de boodschap.

Medewerkers onderzoek
De tevredenheid peilen van de medewerkers is van belang om de bedrijfscultuur en processen te optimaliseren. Een relatie tussen medewerkers en organisatie optimaal in balans, zorgt voor betrokkenheid en inzet. Hierdoor kan een positieve bedrijfscultuur en het kwaliteitsniveau gewaarborgd worden.

Haalbaarheid onderzoek
Een haalbaarheid onderzoek test de levensvatbaarheid van een idee en in welke mate deze realistisch en haalbaar is. Een haalbaarheid onderzoek kan plaatsvinden bij het positioneren van een nieuw product, bewerking van nieuwe markten, bedrijfsverplaatsing of uitbreiding van verkooppunten.

Periodiek meten
Een onderneming stelt doelen binnen de omschreven missie. Om doelstellingen te verwezenlijken is het van belang om periodiek te meten waar de onderneming staat. Op tijd meten, evalueren en waar nodig bijsturen houdt de onderneming op de uitgestippelde koers. Iedere lichte afwijking van de gewenste koers zorgt voor inefficiëntie en ongewenste bijsturing en uitgaven.